Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

White paper, en kısa tabirle “bilgilendirici” belge olarak tanımlanabilir. Yayımlanan bu bilgilendirici belge, genellikle kar amacı gütmeyen kuruluş veya şirketler tarafından düzenlenir. White paper yayımlanarak birçok çözüm, ürün veya hizmete ilişkin teknik özellikler vurgulanır ve tanıtılır. Ürün, hizmet, teknoloji veya metodolojilere dair dikkat çekici bilgiler veren white paper’lar, ilgili ürün veya hizmete dair satış hacminin artırılması amacıyla başvurulan satış ve pazarlama stratejisi olarak da işlev görür.

  • Bitcoin, Satoshi Nakamoto tarafından yayımlanan white paper ile duyurulmuştur.

White paper’ı satış sonrası kullanıcı desteği amacı taşıyan kullanım kılavuzu olarak düşünmemek gerek; zira, satış öncesi pazarlama aracı olarak kullanılması için geliştirilmiştir. Çok farklı alanlarda kullanılabilen white paper, özellikle kripto finans piyasalarında sık sık kullanım alanı bulur. Kripto para piyasalarına sunulan İlk Coin Arzı (ICO), başarılı bir kampanya yürütebilmek ve sonuç itibariyle etkili sonuçlar alabilmek adına white paper’a gereksinim duyulur.

White Paper (Teknik Doküman) Nasıl Yazılır?

White paper (teknik doküman) içeriği ve düzenlenme amacı gereği, söz konusu hizmet, teknoloji, ürün veya metodolojinin pazarlama iletişiminde yararlanılan materyallerden farklı olarak teknik ve akademik kaygılar taşıyan bir dil ile düzenlenir. Kripto paralar için başvurulan white paper’lar da aynı amaçla yayımlanır. Özellikle dijital finans enstrümanlarının pazarlanması, kullanıcıların gözünde farkındalık yaratılması noktasında son derece etkili bir yöntemdir. Yazılacak ve yayımlanacak bir white paper’da;

  • Kripto paranın çıkış noktası,
  • Proje amacı,
  • Transfer işlemlerinin doğrulanmasında başvurulan konsensüs mekanizması,
  • Kripto para üretimi ve dağlımı başta olmak üzere, proje ile ilgilenecek yatırımcıların, kripto para madencilerinin, kullanıcıların teknoloji ekiplerinin ilgileneceği konuların tamamına değinilir.

White paper, gerek kripto finans yatırımcılarının söz konusu kripto öge hakkında merak konusu hususlarda bilgi edinmesi sağlanır hem de projenin teknik alt yapısı ile ilgilenen kullanıcılar için başvurulacak kılavuz kaynak oluşturulur. Dolayısıyla, pazarlama iletişiminde başvurulan materyallerden farklı olarak teknik dokümanlarda akademik dil kullanılır. Bu bağlamda; hangi sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin matematiksel yöntemler ve alakalı grafikler paylaşılarak proje mimarisi hakkında bilgi verilir.

White Paper Düzeni Nasıl Olmalıdır?

White paper, sadece kripto finans ögelerin özel bir dokümantasyon değil; farklı alanlarda çeşitli ögeler hakkında da white paper dokümantasyonuna başvurulabilir. Kripto paralar hakkında düzenlenen ilk White paper prosedürü, 31 Ekim 2008’de Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin hakkında yayımlanmıştır. Bu gelişmenin ardından, piyasalara sunulacak kripto paralara hakkında sık sık teknik doküman hazırlanmış ve ilgili projenin resmi web sayfasında yayımlanmıştır.

White Paper Başlığı Kripto para projesinin adı ve kısa kodu
Feragatname Metni Projeye ilişkin yasal düzenlemeler ve uyarılar hakkında açıklamalar
Projenin Amacı Projenin amacına, ayırıcı özelliklerine ve farklarına ilişkin izahat
Projenin Çözüm Metodu Projeye dair teknik detaylar, hesaplamalar ve kodlamalar
Kripto Para Biriminin Arzı ve Kuralları Kripto para birimine dair arz sınırlamaları mevcutsa bu sınırlamalara dair bilgiler
Proje Ekibi Yatırımcılar ve kullanıcıların bilgilenmesi adına proje ekibi hakkında bilgiler
Yol Haritası Projenin çıkış sonrası kısa – orta – uzun vadeli yol haritası

White paper (teknik doküman) sayesinde ürün ve hizmetler hakkında ciddi bir farkındalık yaratılarak ilgili hizmetin satış hacminde büyük bir artış sağlanır. Bu nedenle, günümüz şirketleri tarafından sıkça başvurulan dokümantasyon yöntemidir. Bilhassa dijital finans piyasalarında başvurulan teknik doküman, doğru bir düzen ve içerikle birlikte yayımlandığı takdirde birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirecektir.

Email

Tüm Hakları Saklıdır.

Tüm Hakları Saklıdır.